Bavim se irskim plesom već 7 godina i znam da nisam jedina koju neki neprijatan i mučan osećaj probode u stomaku svaki put kad neko unizi aktivnost kojom se bavimo, ne znajući koliko truda i napora ulažemo u savladavanje i poboljšavanje svog plesanja, ne znajući koliko je naš ples zahtevan, jedinstven i specifičan.  

 

Umetnost, sport ili nesto treće?

Verovatno je već svima, od običnih ljudi preko rekreativaca do vrhunskih plesača i sportista na celom svetu, uveliko poznata ta večita debata i, od kada je čoveka i fizičke kulture staro pitanje – da li su plesači sportisti i da li je ples sport? 

 Što više ulazimo u tu diskusiju i razlažemo problematiku te teme na više manjih dilema, shvatamo da postoji mnoštvo varijabli i pitanja na koje ne možemo dati isključiv „crno-beli“' odgovor, kao što bismo na primer bez imalo dvoumljenja uradili da je u pitanju diskusija da li su fudbal, košarka i atletika sport. Izuzetna podeljenost mišljenja među populacijama i različiti aspekti sporta i plesa, nadalje jako otežavaju neko uniformisanje odgovora i globalizaciju ovog pitanja. Postoji puno slučajeva gde se sami plesači oštro protive poistovećivanju plesa i sporta smatrajući kako je ples umetnost, nešto komplikovanije i na neki način uzvišenije od ostalih sportova i njihovih sportskih disciplina. Sa druge strane, nailazimo na drugu plimu plesača, koji beskompromisno zahtevaju da se ples posmatra kao sport i da se sve što oni rade posmatra upravo kroz tu prizmu, uz priznanje jednaka onima koja dobijaju ostali sportisti. Dakle, ako su sami plesači podeljeni među sobom kada je u pitanju ova tematika, kako da očekujemo da se ostatak sveta odluči u vezi sa ovom klasifikacijom i odabere siguran odgovor na ovo pitanje?

Dalje, posmatrajući sport i ples u globalu i analizirajući te fenomene, možemo spoznati da su to ogromne oblasti, višedimenzionalne i složene pojave koje sadrže mnoge apekte koji se ne odnose samo na fizičke sposobnosti i takmičenja, već su to i društveni, politički, ekonomski, psihološki i kulturni aspekti. Da bismo našli zajedničko tlo za sport i ples, i objedinili ih pod istim pojmom, moramo posmatrati ove dve discipline sa svim njihovim aspektima zasebno, analizirati ih, pa tek onda u sintezi naći njihovu zajedničku tačku, presek.  Na primer, posmatrano sa aspekta fizičkih sposobnosti i takmičenja, možemo uvideti da su ples i sport zapravo isti – imaju svoje specifičnosti u pogledu fizičkih sposobnosti i samim tim zahtevaju određeni stepen kondicije (savladavanja specifičnih zahteva određenog plesa ili sporta); koriste određenu energiju; zahtevaju učenje novih pokreta i savladavanja tehnike; sportska i plesna takmičenja zahtevaju gotovo istu posvećenu pripremu da bi se postigao uspeh; mentalna snaga i istrajnost neophodne za savladavanje veštine i takmičarski uspeh, potrebne su podjednako za ples kao i za sport; i jedna i druga takmičenja imaju svoja pravila i kodekse, a konkurencija na plesnim takmičenjima nije ništa manje ozbiljna ni malobrojnija od konkurencije na ostalim sportskim takmičenjima; na visokom, profesionalnom nivou, plesne probe su naporne i iscrpljujuće koliko i sportski treninzi; u rekreativnom i amaterskom plesu, svrha i forma su potpuno iste kao i u rekreativnom i amaterskom sportu.

Međutim, ostaje pitanje šta je sa ostalim oblastima koje se ne odnose samo na taj fizički momenat – i dalje je tu specifični umetnički aspekat plesa, koji ne postoji ni u jednoj sportskoj grani, samim tim i plesna takmičenja imaju drugačiji karakter od sportskih; društveni uticaji i aspekti plesa i sporta nisu nikako isti, kao ni njihova rasprostranjenost, itd. Analiziranjem svih ovih aspekata možemo ići u beskonačnost i možda nikada ne pomiriti ove razlike, ili doći do univerzalnog odgovora oko kojeg bismo se svi složili. Ali jedan aspekat koji ćemo upravo razmatrati, ono što je gotovo nesumnjivo i nepromenljivo, bilo da se posmatra u kontekstu sporta ili zasebno, jeste jedna nepobitna činjenica: ples je, prostim jezikom rečeno – TEŽAK, KOMPLIKOVAN I NAPORAN (i ništa manje predivan zbog te činjenice). A pokušaćemo da objasnimo i zašto.

 

 

Šta čini irski ples teškim?

Na samom početku je potrebno reći da ne postoje nikakva ozbiljnija i validna istraživanja u vezi sa irskim plesom i motoričkim (fizičkim) sposobnostima potrebnim za ovaj ples. Kako bismo što bolje razumeli neku aktivnost, uvek su neophodna određena ispitivanja, da bismo dobili neku naučnu potporu i preciznije uvideli suptilne procese u samom telu tokom neke aktivnosti. Ova ispitivanja nam nisu dostupna golim okom, a rade se na svim sportistima. Generalno, jako malo naučnih analiza je rađeno na plesačima. Ako i jesu, sprovedena su na plesačima baleta i to uglavnom na jako malim uzorcima, tako da se ne možemo u potpunosti osloniti na te zaključke, s obzirom na to da balet ima svoje specifičnosti i drugačiji obrazac kretanja od irskog plesa. Mi tako ne znamo, na primer, koliki je maksimalni utrošak i unos kiseonika kod irskih plesača (VO2max), da li ples to u nekoj meri razvija ili ne, jer nisu rađeni testovi opterećenja na plesačima; ne znamo u potpunosti koji mišići, u kom odnosu i kojom silom rade prilikom plesanja, kakva je njihova aktivnost, niti možemo znati tačnu strukturu tela i položaj zglobova, jer nisu urađene nikakve biomehaničke analize na irskim plesačima; ne znamo u kojoj zoni opterećenja irski plesači tačno rade niti koje energetske izvore koriste, kao ni koliko se otprilike kalorija sagoreva tokom ovog plesa, jer bi za to bilo potrebno obimno istraživanje sa praćenjem svakog plesača ponaosob i uzimanja u obzir mnogo parametara. Mi ne možemo, nažalost, brojevima i činjenicama dočarati koliko je, i zbog čega, irski ples naporan na nivou bilo kog sporta, pa ćemo to morati da radimo odokativno i opisnom metodom. A do tada se nadamo da će neko jednog dana uraditi jedno obimno istraživanje ovog tipa.

 

                                                                             
Primer biomehaničke analize starta u sprintu. Zamislimo jednu takvu analizu                                                           Primer biomehaničke analize
urađenu na nekom plesnom elementu, i koliko bi to koristi donelo plesačima.                                                          rađene na plesačici klasičnog baleta.

 

Istraživanje sprovedeno od strane odeljka Dance Science na univerzitetu Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance.

 

 

Ana Kotevski  +381 63 615 880 / E-mail: erinsfiddle@gmail.com

            

© 2015 Erin's Fiddle